Priser:

  • Boksleje: 1450,- pr. måned inklusiv ridebanekort.*

  • Ridebanekort for ryttere fra andre stalde kr. 485,-

    pr. hest/måned. **

 

 * Ved kontraktunderskrivelse betales et depositum svarende til to måneders leje. Boksleje for de 3 store bokse er 100kr højere end standard bokslejen.
Prisen for boksleje dækker lejen af boksen samt benyttelse af ridebaner og folde mv. Hertil skal påregnes udgifter til eget indkøb af foder og strøelse med mere. Der er ikke ansat personale, hvorfor lejerne forventes at yde en indsats til renligholdelse og til faciliteternes vedligeholdelse både i hverdagen og til de tre årlige arbejdsdage.
Indkøb og fodring koordineres almindeligvis mellem hesteejerne, hvorved der sikres fordelagtige ordninger. 
NB.: Ormekur er obligatorisk for heste med orm. Gødningsprøve indsamles sædvanligvis i oktober (anbefalet) og april (obligatorisk), hvorefter evt. ormekur skal gives efter dyrlægens anvisning. Hesten skal holdes vaccineret mod influenza.

** Ridebanekort for ryttere fra andre stalde.
Hvis du ikke er opstaldet i Hjortekær Rytterklub, men ønsker ridebanekort til din hest, kan du kontakte bestyrelsen for bestilling. Kortet udstedes for et begrænset antal heste og gælder for et år ad gangen. Du kan til enhver tid opsige ridebankortet i gyldighedsperioden med en måneds varsel i forbindelse med fraflytning fra din nuværende opstaldning.Med ridebanekort har du også adgang til rytterstuen og bindebommene. Har du flere heste, skal du løse ridebanekort for hver hest. Kortet gælder også for dine halvparter.

Læs venligst ridebaneregler her eller på opslaget i Rytterstuen.