Mangler opdateret tegning og beskrivelse 
 
  • Stalden er opdelt i fem boksafsnit, fra højre mod venstre: Boks A - E, Boks F - I, Boks 1 - 7, Boks 8 - 14 og Boks 15 - 21,                                                                                                              

  • Opbevaring af foder mv. finder sted i foderrummet længst til højre.

  • Ved udmugning tømmes trillebøren nemt og praktisk ned i vores to overdækkede gødningskasser.

  • Der er opsat tre udendørs telte til opbevaring af wrap og halm til de forskellige fællesordninger.