Hjortekær Rytterklub blev etableret i 1958 i forbindelse med den daværende ejer fru kammerherreinde Clara Juels opdeling og salg af arealet i 21 parceller/byggegrunde. I 1960 modtog "klubben" det endelige skøde fra Clara Juel på staldbygninger og jorder. Ideen var at tiltrække og samle rideinteresserede familier, der ønskede at bygge hus og holde hest her i vort skønne område midt i naturen og dog tæt på storbyen. 

Hjortekær Rytterklub er stadig ejet af 21 af de ejendomme, der omgiver området, hvor stalden er beliggende. En bestyrelse, valgt af ejermedlemmerne, står for ledelsen af etablissementet med ridebaner og folde. Stalden har plads til 29 heste og da det kun er få ejermedlemmer som holder hest, tilbyder Hjortekær Rytterklub opstaldning for heste udefra.

På billedet er ejerkredsen bestående af 21 ejendomme indrammet med gult. 

 
 

Hjortekær Rytterklub udgøres af stalden beliggende på Hjortekærbakken 10, 2800 Kgs. Lyngby samt to belyste ridebaner, to store foldarealer med Vestfoldene på 30.000m2 og Østfoldene på 15.000m2 samt en lille skov i alt ca. 55.000m2. 
Da græsfoldene plejes ved gødskning og klipning, har vi næsten ingen ukrudt, hvorfor afgræsningskvaliteten er ganske høj. Endvidere findes der en del træer på de fleste folde, der giver hestene god beskyttelse mod sol og regn.

På billedet nedenfor til venstre ses Vestfoldene.

Foldene dækker et areal på ca. 27.000 m2. Om vinteren benytter vi de fem jordfolde. På den øvrige del af området har vi i alt otte græsfolde. Vi har vandaftapning ved fold 1.  

Nedenfor til højre ses Østfoldene.

Foldene dækker et areal på næsten 15.000 m2. Her har vi indrettet tre jordfolde til helårsbrug og fire græsfolde. Der findes vandaftapning lige ved ankomsten til området.